13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

Čtvrtý workshop v Klatovech, konaný 13. 11. 2012, v rámci vzdělávacího modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ byl ve znamení exkurze v lesním klubu Větvička v Plzni Bolevci. Naším průvodcem byla paní Veronika Formánková, která nás provedla celým areálem a pohovořila o provozu, možnostech a podmínkách školky. Zúčastněným to přineslo úplně jiný úhel pohledu na problematiku lesních klubů. Účastníci zde viděli i přítomné děti, které byly naprosto spokojené, a nic jim nechybělo. Odpolední část workshopu navázala shrnutím získaných poznatků. Ukončení workshopu se uskutečnilo zhodnocením celého cyklu vzdělávání a závěrečným testem, po kterém následovalo předání osvědčení. Přínos pro pedagogickou práci v mateřských školách z nabízených možností celého cyklu vzdělávání je jednoznačný.