Cestovní ruch a kultura

V rámci naších aktivit mapujeme dostupnost ubytovacích a restauračních zařízení pro handicapované osoby. Koncentrujeme se na oblast české a bavorské Šumavy, zejména na území obou národních parků. Z monitorigu vytvoříme tzv. Travel manuál. Unikátností tohoto projektu je to, že zařízení jsou mapována přímo handicapovanými lidmi, nikoli zdravými, kteří nemohou mít pro hodnocení takový cit jako přímo handicapovaní. Hodnotíme připravenost zařízení z pohledu vozíčkářů, zrakově a sluchově postižených. Důraz klademe i na hodnocení připravenosti personálu. V zájmu uživatelů i poskytovatelů hotelových i restauračních služeb pak personál zaškolujeme (například specifické servírovaní pro nevidomé, atd.).

 

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"