Sekce vzdělávání

Jsme zaměření na rekvalifikační kurzy, které jsou určeny především osobám registrovaných na úřadech práce s cílem zvýšení jejich kvalifikace a tedy i lepšího uplatnění na trhu práce. Připravujeme speciální program pro seniory, kterým chceme zpřístupnit a osvětlit výhody využívání internetu a základní obsluhy počítače. Zajišťujeme vzdělávání pracovníků samospráv v oblasti evironmentální problematiky, což vítají zejména obce, na jejichž katastru se nachází chráněná krajinná oblast, národní park či lokality soustavy NATURA 2000. V rámci našich aktivit budeme také vytvářet podmínky pro vzdělávání řídících pracovníků v základním a středním školství v Jihočeském kraji.

 

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"