21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“

V Národní technické knihovně v Praze, v Ballingově sále, se 21. 11. 2012 konala konference Přes bariéry. Organizovala ji Pražská organizace vozíčkářů pod záštitou Ing. Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj. Přihlášení účastníci zde měli možnost prezentovat materiály pojednávající o přístupnosti životního prostředí z pohledu osob s omezenou schopností pohybu a představit svou organizaci věnující se problematice architektonických bariér. Konference se zúčastnili i zástupci občanského sdružení TRIANON – ČECHY, kteří zde představili projekt financovaný z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“ a jeho některé výstupy (web a instruktážní film). Tím přispěli k rozšíření povědomí, znalostí a vnímání všech ve vztahu k přístupu k osobám s handicapem.


 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"