Sekce sociální integrace

V rámci našeho poslání vytváříme zázemí, podmínky a servis pro důstojné začlenění osob s handicapem při rovnocenném uplatnění na trhu práce. Pracujeme a komunikujeme s handicapovanými lidmi, se zaměstnavateli, ale také se samosprávami. Připravujeme chráněné dílny a také podmínky pro zaměstnávání handicapovaných osob přímo v našem sdružení. Nedílnou součástí naší práce je práce psychologů. Kromě vlastní integrace do pracovního procesu budeme také vytvářet podmínky pro volno časové aktivity, jako je například organizace sportovních klubů a pořádání sportovních soutěží pro osoby se sníženou mobilitou.

 

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"