Projekt ,,Šumava bez bariér – základy sociální turistiky v prostoru české a bavorské Šumavy“

Občanské sdružení Trianon Čechy se dlouhodobě zabývá problematikou cestování osob se zdravotním postižením, někdy také nazýváno sociální turistikou. V tomto smyslu se podílíme na řadě projektů, které se realizují jak v ČR, tak například v řeckých Aténách, či Turecké Antálii. Zároveň se profilujeme v oblasti zdravého životního stylu a podpory myšlenky soužití s přírodou. Naším dlouhodobým cílem je připravit co nejlepší podmínky a informační systém ulehčující turistiku handicapovaných osob v prostředí chráněných oblastí a národních parků.

S touto vizí jsme úspěšně žádali o podporu pilotního přeshraničního projektu v prostoru Národních parků České a Bavorské Šumavy. Grant z Dispozičního fondu programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko ve výši 4 784 € jsme získali pro řešení projektu v období a doba realizace projektu je 1. 6. 2009 - 31. 3. 2010. Bavorským partnerem se nám stal okresní úřad Freyung-Grafenau.

Zájmové území je možno definovat devíti obcemi v oblasti Strážného (6 na české a 3 na bavorské straně Šumavy - Kubova Huť, Horní Vltavice, Borová Lada, Lenora, Strážný, Stožec, Philippsreut, Haidmühle a Mauth).

V rámci realizace byla uskutečněna řada setkání s českými i bavorskými starosty obcí a měst v zájmovém území. Stejně tak proběhla setkání s provozovateli restauračních a ubytovacích zařízeních po obou stranách hranice. Cílem setkání s představiteli samospráv a podnikateli v cestovním ruchu bylo vyprovokovat zúčastněné k zamyšlení nad potřebou věnovat se cílové skupině osob se zdravotním postižením. Projekt jsme také, společně s přeshraničním hotelovým sdružením Q-TOP Hotels, prezentovali na mezinárodním gastronomickém festivalu Gastrofest 2009.

Výstupem z projektu je elektronická a tištěná brožura z monitoringu řady ubytovacích a restauračních zařízení, která umožní handicapovaným lepší orientaci v nabídce pro ně adekvátních služeb. Ta bude v elektronické podobě rozeslána na všechny organizace zdravotně postižených v ČR a v tištěné brožuře bude dostupná v informačních centrech Šumavy.

S ohledem na veskrze pozitivní ohlas na tyto naše aktivity jsme s naším bavorským partnerem zažádali o podporu podobně koncipovaného projektu s větším záběrem i hloubkou řešení o podporu projektu z Cíle 3 pro roky 2010-2012.

Travel manual

16.9.2009 Deník (CZ)
4.12.2009 Passauer Neue Presse (DE)
9.12.2009 Deník (CZ)

Investice do vaší budoucnosti

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"